100% Kumpletong Tibay para sa Pamilya at sa Sarili

Ang BEAR BRAND Adult Plus, napatunayan na tumutulong kumpletuhin ang kulang na nutrisyon sa tulong ng TIBAY RESISTENSYA (100% Vitamin C, High in Zinc) at LAKAS (100% B-Vitamins, High in Iron) nutrients kasama ng 3 balanced meals at exercise, ayon sa pag-aaral na isinagawa noong 2020 ng University of the Philippines - College of Home Economics.

Bear Brand Adult Plus

New Products Coming Soon

Recently viewed